PolicistaMarekubodalsnoubenkudenpředsvatbou! Chtělahoopustitkvůlinevěře

Nevěravjevpartnerskémsoužitíbohuželvelmičastýmjevem, přečtětesinapříkladtentočlánek.

Třiženychtělypomstítnevěrumanželajednéznich. Vzalysimeč, pálkuapoleno…Rozhněvanáskupinatříženvevěku57, 30a25letzpůsobilapořádnýpopraskpředpanelákemvPardubicích – Polabinách. Rozzuřenédámychtěly, aťz domuvyjdevenobyvatelkajednohoz bytů, kterámělamítpoměrs manželemjednéz agresorek. Ženasamozřejmězůstaladomaanapodařenouskupinkuzavolalapolicisty.

Rozhněvanáskupinatříženvevěku57, 30a25letzpůsobilapořádnýpopraskpředpanelákemvPardubicích – Polabinách. Rozzuřenédámychtěly, aťz domuvyjdevenobyvatelkajednohoz bytů, kterámělamítpoměrs manželemjednéz agresorek. Ženasamozřejmězůstaladomaanapodařenouskupinkuzavolalapolicisty.

Rozběsněnáskupinkasedožadovala, aťženavylezevenanechásezabít. Agresorkybylypřitomoriginálněozbrojené. Jednaz nichv rucetřímalahistorickýkord, dalšíbasebalovoupálkuaposledníseohánělakusemdřeva.

„Urážkyihrozbyzabitímpadalydokonceivpřítomnostipolicistů. Všechnytřipodezřelézvýtržnictvíaznebezpečnéhovyhrožováníbylyzadrženyaeskortoványdobudovypolicie,“ řeklalistuPrávomluvčípardubicképolicieEvaMaturová.

„Celkemochotněsepřiznalyashodněuvedly, žedůvodemjejichpočínáníbylanevěraaobavazeztrátymanželajednéznich. Zapodezřenízespáchánívýtržnictvíanebezpečnéhovyhrožováníbylyvšechnytřiobviněny. Vpřípaděprokázánívinyjimhrozíažtříletévězení,“ doplnilamluvčí.

Přečtětesiještětoto.

PolicistaMarekubodalsnoubenkudenpředsvatbou! ChtělahoopustitkvůlinevěřeMělislavitsvatbu, místotohoalenevěstěAlexandře (†27) rodinamusívystrojitpohřeb. SnoubenecMarek (27) jipouhýdenpředobřadembrutálnězavraždilasnažilseposobězaméststopy. Cobylopříčinoujehoběsnění?

Mělislavitsvatbu, místotohoalenevěstěAlexandře (†27) rodinamusívystrojitpohřeb. SnoubenecMarek (27) jipouhýdenpředobřadembrutálnězavraždilasnažilseposobězaméststopy. Cobylopříčinoujehoběsnění?

KrutévražděnastávajícínevěstyzeSpišskéNovéVsinaSlovenskupředcházelaúdajnědivokáhádkaspartnerempřibalenísvatebníchkoláčků. Jenžemístodobrotřešilpár, kterýspolubylzhruba10let, dalekoožehavějšítéma. Ženichovunevěru. MladýpolicistaužtopodlewebuPluska.sknevydrželasvěřilseSašestím, žejipodvedl.

Dívkahovelmimilovala, coždokládajíostatněijejípříspěvkyzesociálníchsítích, vnichžpopisovalapocityvesvatebníchšatechapělaódynabudoucíhomanžela: „Totoječlověk, kteréhosivážímnejvícnasvětě, člověk, kterýměnaučilmilovatabýtmilován, člověk, kterýpřimněvždystálastojí, člověk, kterýmijeobrovskouoporouabezkteréhosiužnedokážupředstavitanijedenden. Jentoběpatříjednovelkéděkuji.“ Jenžekdyžzjistila, žejíbylMareknevěrný, nedokázalatojentakpřekousnout.

Dokoncemuprýmělavyhrožovat, žezrušísvatbuadruhýdensihorozhodněnevezme. Představa, žebyoAlexandrupřišel, horozžhaviladoběla. Chňaplpokuchyňskémnožiasvésnoubencezasadiltřibodnéránydozad. Jenžetímzdalekaneskončil. ZabaliljejítěloaodvezlhodoLevočskýchhor, kdemrtvoluještězapálilaposlézezakopalpodúpatímMariánskéhory.

Potépospíchalnapolicii, abynahlásilSašucobynezvěstnou. Možnábymuiplánnazahlazenívšechstopvyšel, kdybysiovšemkriminalisténevšimlijehokulhání. Zdálosejimdostpodezřelé, atakmužeprověřili. Zhrůznéhočinuhousvědčilanahrávkazbezpečnostníkameryzevchodudomu, kdespoludvojicebydlela. TenhledetailMarkovizřejměunikl. Teďmuhrozíaž20letzamřížemi.

Nanašemwebunajdetezaručenétipyjakodhalitnevěru.

Vybíráte fotopast? Recenze vám možná pomůže vybrat tu pravou. Přečtěte si naše recenze fotopastí.

Nejdůležitější informace z článku

Důležité informace Článek 1 Článek 2
Rozzuřená skupina žen chtěla pomstít nevěru Ano Ne
Zbraně použité ve sporu Meč, pálka, kus dřeva Nož, bodné rány
Výsledek konfliktu Policejní zásah, zadržení podezřelých Zavraždění nevěsty
Možné tresty Až 3 roky vězení pro pachatelky Až 20 let vězení pro pachatele